15.12.2018
In het Stichtingsbestuur zijn twee vacatures ontstaan, namelijk die van voorzitter en secretaris.

Arjo van der Padt en Jacques van Haalen hebben hun functies helaas om persoonlijke redenen neergelegd.

Heren, bedankt voor alles wat jullie voor de SOLV 't Eldershoes hebben gedaan.

Wij dringend op zoek naar kandidaten voor deze functies.

Wij hopen , dat beide functies, indien mogelijk vòòr 01 januari 2019 kunnen worden opgevuld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met René Guit, lid van het stichtingsbestuur.

 

 

15.12.2018

Op 01 december 2018 is aalmoezenier, mevrouw Liduina van den Broek, geestelijk verzorger voor de veteranen voor de regio Zuid-Nederland met FLO gegaan. 

Deze functie wordt met ingang van 01 januari 2019 overgenomen door aalmoezenier, mevrouw Sanneke Brouwers.

Liduina wensen wij alle goeds toe en hartelijk bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Sanneke wensen wij heel veel succes toe in haar nieuwe functie. Wij hopen haar regelmatig te mogen begroeten in 't Eldershoes.

Wij hopen, dat beide dames tijdens ons etentje i.v.m. het 15-jarig van 't Eldershoes aanwezig kunnen zijn.

 

 

17 maart 2018

NL Doet 2018
Op deze zaterdag hebben een aantal vrijwillig(st)ers, tijdens NL Doet 2018, 't Eldershoes zowel binnen als buiten allerlei klussen verricht. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Enorm bedankt voor jullie hulp. Wij hebben dit bijzonder op prijs gesteld.

Tevens willen wij het Oranje Fonds hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage, die wij van hen hebben gekregen, om deze klus mogelijk te maken. 

 

 

 

Extra openingstijden 't Eldershoes:

Vanaf zaterdag 01 juli 2017 is 't Eldershoes ook open van 13.00 - 17.00 uur op de eerste zaterdag van iedere maand.
Uw gastvrouw- en heer zijn dan onze nieuwe vrijwilligers Rebecca en Danny van Pijgeren.
Wij heten hen hierbij van harte welkom.

 

 

 

 

03.07.2017
Donatie vanuit het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen voor ons museum.
Het betreft een vooroorlogse Nederlandse helm (zonder leeuw), voorzien van een rood kruis. De helm behoorde toe aan oud verzetsman en hospik tijdens het Ardennen-offensief en de slag om Arnhem, de heer Bob Peters. Later verbandmeester bij de staatsmijn Emma. De helm is gedoneerd door zijn dochter, mevrouw L. van den Broek-Peters.

Foto: Ministerie van Defensie

24 dec 2016

"Veteranen-generaal" Ted Meines overleden

Luitenant-Generaal bd Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. 
Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen.

Verdere relevante informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel De Limburger dd 30 december 2016
"Ook voor ptss'er is 'nieuwjaar' pittig"