Inmiddels zijn er in Nederland diverse locaties bijgekomen waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Klik op de onderstaande knop om de locaties te bekijken.

Eén organisatie voor alle Nederlandse veteranen

Start op 1 januari 2021

Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terechtkunnen met al hun vragen.  Hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen.  De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

De naam van deze organisatie is het Nederlands Veteraneninstituut, gevestigd in Doorn, met als startdatum 1 januari 2021.

 

Zes partijen

De zes organisaties/organisatiedelen die samengaan zijn de Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform.  In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

 

Doel van de samenvoeging

De zes (deel)organisaties worden in één nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijk erkenning en waardering optimaal te benutten.

 

Aanleiding voor de samenvoeging

De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door Defensie.  Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen. Ook is voor veteranen en partijen in de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid.

 

Nationaal Comité Veteranendag

Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en verantwoordelijk voor de organisatie en opzet van de Nederlandse Veteranendag. De uitvoering daarvan wordt belegd bij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut.

 

Contact

Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. Het proces tot samenvoeging staat onder leiding van Richard Boskeljon, kolonel van de Koninklijke luchtmacht en zelf veteraan. Tijdens de samenvoeging gaat het werk voor de veteranen en andere doelgroepen uiteraard onverkort door. Heeft u vragen of wilt u contact opnemen, stuurt u dan een e-mail naar: jm.sol.03@mindef.nl

Resultaten onderzoek Veteranenombudsman

Lange wachten aanvragen Militair Invaliditeitspensioen moet snel afgelopen zijn.

Bron: Veteranenombudsman

Uit onderzoek van de Veteranenombudsman blijkt dat veteranen nog steeds onacceptabel lang moeten wachten op uitsluitsel over hun aanvraag voor een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Belangrijkste knelpunt is het tekort aan verzekeringsartsen om de aanvragen snel te beoordelen.

 

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen: “Elke beoordeling moet toch binnen de termijn van 180 dagen af te ronden zijn. Ik juich de initiatieven die het Ministerie van Defensie, het ABP en het Veteranenloket al hebben genomen toe, maar tot nu toe zie ik nog steeds geen merkbare verbetering. Terwijl het gaat om een noodzakelijke inkomensvoorziening voor kwetsbare veteranen.”

 

Aanbevelingen Veteranenombudsman


De Veteranenombudsman beveelt de minister van Defensie aan om de MIP-beoordeling uit te stellen tot na het bereiken van de medische eindtoestand. Hierdoor hoeft de veteraan maar een keer bij de verzekeringsarts te komen. In geval van financiële nood moet de veteraan in de tussentijd in aanmerking komen voor een voorlopige inkomensvoorziening of uitkering. Daarnaast kan de rol van zorgcoördinatoren verder worden uitgebouwd. Door actief de regie te nemen en zo ook de termijnen in de procedures te bewaken of te wijzen op voorzieningen, kunnen zij veteranen goed ondersteunen.
Ook stelt de ombudsman vast dat een veteraan bij de beoordeling van een voorzieningenaanvraag niet altijd bij een verzekeringsarts hoeft te komen. Als de veteraan voor de MIP-beoordeling al recent bij een verzekeringsarts is geweest, kan de arts deze informatie samen met het beeld van de zorgcoördinator gebruiken om te beoordelen.

 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u de website van de Veteranenombudsman bezoeken.