Jaarafsluiting 

Op zaterdag 16 december 2017 vindt de jaarlijkse jaarafsluiting van het SOLV ’t Eldershoes plaats in het Hoes aan de Aldenhofstraat 13 te 6431 KA Hoensbroek.

De activiteit begint om 13.00 uur en is om uiterlijk 18.00 uur afgelopen.

Onder het genot van een (warm) hapje en drankje zal er terug gekeken worden op een uitermate goed veteranenjaar voor de stichting.

Het bestuur, erg content met alle vrijwilligers, zal hier aandacht aan schenken. Onze veteranenaalmoezenier zal u "meenemen" naar de dagen van Kerst en oud en nieuwjaar.

Ook dit jaar hebben we (zeer) veel bezoekers mogen ontvangen en daar waar nodig de zo nodige hulp kunnen bieden. Geholpen door sponsoring en schenkingen kunnen we deze non-profit hulp blijven bieden. Een goede zaak!

Ongetwijfeld zullen de verhalen van 2017 boven de kim komen, tegelijkertijd zal ook de planning en activiteiten 2018 e.v. ter sprake komen. Dus reden temeer om aanwezig te zijn op deze jaarafsluiting op 16 december in ’t Eldershoes.

Inschrijven s.v.p. voor 12 december 2017 op de intekenlijst in Het Elderhoes, via de Facebookpagina of de website: www.heteldershoes.nl

 

 

 

Extra openingstijden 't Eldershoes:

Vanaf zaterdag 01 juli 2017 is 't Eldershoes ook open van 13.00 - 17.00 uur op de eerste zaterdag van iedere maand.
Uw gastvrouw- en heer zijn dan onze nieuwe vrijwilligers Rebecca en Danny van Pijgeren.
Wij heten hen hierbij van harte welkom.

 

 

 

 

03.07.2017
Donatie vanuit het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen voor ons museum.
Het betreft een vooroorlogse Nederlandse helm (zonder leeuw), voorzien van een rood kruis. De helm behoorde toe aan oud verzetsman en hospik tijdens het Ardennen-offensief en de slag om Arnhem, de heer Bob Peters. Later verbandmeester bij de staatsmijn Emma. De helm is gedoneerd door zijn dochter, mevrouw L. van den Broek-Peters.

Foto: Ministerie van Defensie

24 dec 2016

"Veteranen-generaal" Ted Meines overleden

Luitenant-Generaal bd Ted Meines is op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. 
Meines had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse Veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen.

Verdere relevante informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel De Limburger dd 30 december 2016
"Ook voor ptss'er is 'nieuwjaar' pittig"