De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichtingsbestuur

 

VOORZITTER

 

 

 

Ivo  van der Weele

 

 

SECRETARIS

 

 

 

 Fred

Oostdam

 

 

PENNING-MEESTER

 

 

Rene

Stollman

 

BESTUURSLID 

 

 

 

LKOL KL BD

 Rene Guit

 

BESTUURSLID 

 

 

 

Ingrid 

Meijers

 

 

 

ERELID:

 

 

 

LKOL KL BD

Ferry Tummers