De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichtingsbestuur

 

VOORZITTER

 

 

 

Ivo  van der Weele

 

 

SECRETARIS

 

 

 

 Fred

Oostdam

 

 

1e PENNING-MEESTER

 

 

René

Stollman

 

BESTUURSLID 

 

 

 

 Rene

Guit

 

2e PENNING-MEESTER  

 

  

Ingrid 

Meijers

 

 

 

ERELID:

 

 

 

LKOL KL BD

Ferry Tummers