klik op de link voor informatie over het NLVI hier vind je ook het landelijk zorgsysteem.

Veteranenzorg

De (na)zorg voor veteranen is onderverdeeld in vier niveaus:

 

Veteranenloket

Nederlandse veteranen. oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het veteranenloket vervangt het Centraal Aanmeldpunt (CAP).

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (VI), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op 088-3340000 en via info@veteranenloket.nl

 

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Een aantal kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van het Ministerie van Defensie, werken sinds 2007 samen onder de noemer van het LZV. Het gaat om zorg voor veteranen, dienstslachtoffers, hun partners en gezinnen. De zorgvragen moeten wel samenhangen met een in of door de militaire dienst opgelopen aandoening(en). Hulpzoekenden hebben de keuzemogelijkheid om door een militaire of een civiele zorginstelling geholpen te worden. De landelijke spreiding van de diensten wordt gewaarborgd door de indeling in drie regio’s: 

- Midden-West, 

- Noord-Oost 

- Zuid.

Daardoor biedt het LZV na een eerste intake snel en trefzeker zorg op maat in de regio. De mogelijkheden liggen op het vlak van geestelijke verzorging en maatschappelijk werk, met daarnaast een uitgebreid aanbod voor hulp bij psychische klachten, lopend van enkelvoudige behandeling tot topklinische zorg. Hierbij geldt het uitgangspunt van stepped-care, ofwel niet meer zorg dan nodig is, maar zeker ook niet minder. 

De toegang tot het LZV voor de veteraan, dienstslachtoffer en de directe verwanten wordt verzorgd door het Veteranenloket. De onafhankelijke Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

 

(RZO) houdt toezicht op het LZV.

Contactgegevens MMGZ/LZV

Postbus 90000, MPC 55 O, 3509 AA Utrecht

Tel: 030-2502650

Email via de website:

https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/lzv/